Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2003 0234
(22)Data depozitului2003.09.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.11.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; BÂRLĂDEANU Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD; LUMER Inna, MD; POSTORONCA Sveatoslav, MD; ERMURACHI Iurie, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de excitare şi stabilizare a tensiunii generatorului asincron cu acţionare de la motorul eolian
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 7/00 (2006.01); H02P 9/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 Data retragerii2006.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

28.11.2022