Cerere abandonata


(21)Numarul depozituluia 2005 0319
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de electroliză a apei
(13)Codul documentului
A, BOPI 04/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.04.30
 Data abandonarii (se considera retrasa)2007.08.31
 Temeiulart. 50(2)
 Statutul cererii/brevetuluiCerere abandonata

19.06.2024