Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2005 0321
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a hidrogenului prin electroliză
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/04 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.05.31
 Data publicării hotărârii de respingere2007.09.30
 Temeiulart. 16(4)
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

06.06.2023