Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2006 0280
(22)Data depozitului2006.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATII Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de utilizare a energiei vântului pentru a pune în mişcare un mijloc de transport
(13)Codul documentului
A, BOPI 06/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B63H 9/00 (2006.01); B60L 11/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei, SPATARU Leonid
 Data publicării hotărârii de respingere2009.05.31
 Temeiulart. 7
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

19.06.2024