Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2006 0281
(22)Data depozitului2006.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a hidrogenului cu consum redus de energie
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, CIOCÂRLAN Alexandru
 Data publicării hotărârii de respingere2009.08.31
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

05.12.2021