Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2006 0282
(22)Data depozitului2006.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Мoto r eoli an cu concentrator al fluxului de aer şi turbină cu rotor vertical
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Data retragerii2009.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

28.05.2023