Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2007 0025
(22)Data depozitului2007.02.02
 Data depunerii cererii de examinare:Cerere nu a fost depusa
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Generator electric pentru instalaţii energetice eoliene
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 35/06 (2006.01); H03B 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Data retragerii2009.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

05.12.2021