Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2007 0111
(22)Data depozitului2007.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; TURTĂ Constantin, MD; ŞOFRANSCHI Valentin, MD;
(54)Titlul inventiei Sursă chimică de energie electrică
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01M 6/04 (2006.01); H01M 6/24 (2006.01); H01M 6/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, CIOCÂRLAN Alexandru
 Data publicării hotărârii de respingere2009.09.30
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

06.06.2023