Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3823
(21)Numarul depozituluia 2007 0138
(22)Data depozitului2007.05.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2009
F1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/257 (2006.01); H02M 5/12 (2006.01); H02J 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.16
 Data decăderii din drepturi2012.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024