Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3990
(21)Numarul depozituluia 2007 0218
(22)Data depozitului2007.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPU Mihai, MD; MATRONIŢKII Alexandr, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de purificare umedă a gazelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2010
F2, BOPI 12/2009
A, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 47/10 (2006.01); B01D 47/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.06
 Data decăderii din drepturi2012.08.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024