Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2007 0219
(22)Data depozitului2007.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Generator de hidrogen pentru mijloacele de transport
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 9/00 (2006.01); C25B 9/06 (2006.01); B60L 11/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, DUBĂSARU Nina
 Data retragerii2009.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

06.06.2023