Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2008 0038
(22)Data depozitului2008.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; VARENIC Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Pală a turbinei motorului eolian cu axă verticală de rotaţie
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Data publicării hotărârii de respingere2010.01.31
 Temeiulart. 7
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

17.04.2021