Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2008 0041
(22)Data depozitului2008.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; VARENIC Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru alimentarea cu energie electrică a mijloacelor de transport
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60M 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 Data retragerii2010.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

05.12.2021