Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3918
(21)Numarul depozituluia 2008 0059
(22)Data depozitului2008.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Boris, MD; JURAVLIOV Anatol, MD; ŞIT Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie cu pompă de căldură pentru sistemul de alimentare cu căldură
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 30/00 (2006.01); F25B 30/02 (2006.01); F25B 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.02.26
 Data decăderii din drepturi2013.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.01.2021