Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2009 0044
(22)Data depozitului2009.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.05.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOIAN Constantin, MD; POSTOLATII Vitalie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Receptor de căldură solară
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/00 (2006.01); F24J 2/05 (2006.01); F24J 2/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 Data publicării hotărârii de respingere2011.04.30
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

06.06.2023