Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2009 0057
(22)Data depozitului2009.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină a motorului eolian cu ax de rotaţie vertical
(13)Codul documentului
A2, BOPI 12/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Data publicării hotărârii de respingere2011.04.30
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

26.05.2024