Cerere Transformata in Inventie de scurta durata


(21)Numarul depozituluia 2009 0059
(22)Data depozitului2009.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOVA Raisa, MD; ZALÎMOV Albert, MD; IVANENCO Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie fundament
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02D 27/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Statutul cererii/brevetuluiCerere Transformata in Inventie de scurta durata

28.05.2023