Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2009 0110
(22)Data depozitului2009.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ZALÎMOV Albert, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie energetică eoliană cu ax vertical imobil
(13)Codul documentului
A2, BOPI 04/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01); F03D 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Data retragerii2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

22.07.2024