Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2009 0123
(22)Data depozitului2009.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
(54)Titlul inventiei Turbină a motorului eolian
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., SPATARU Leonid
 Data retragerii2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

05.12.2021