Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4074
(21)Numarul depozituluia 2009 0124
(22)Data depozitului2009.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Konstantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCarcasă pentru seră
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2011
B1, BOPI 11/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/14 (2006.01); A01G 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.11.30
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.23
 Data decăderii din drepturi2014.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024