Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2010 0063
(22)Data depozitului2010.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv electric pentru obţinerea energiei termice
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05B 1/00 (2006.01); H05B 6/00 (2006.01); H05B 7/00 (2006.01); B01J 7/00 (2006.01); F23C 5/00 (2006.01); F23C 5/02 (2006.01); C09K 5/02 (2006.01); C09K 5/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 Data retragerii2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

28.01.2021