Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4185
(21)Numarul depozituluia 2011 0020
(22)Data depozitului2011.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.03.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru sudare cu arc electric
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23K 9/00 (2006.01); B23K 9/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.11.30
(47)Data eliberării brevetului2013.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.03
 Data decăderii din drepturi2016.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.05.2023