Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2011 0048
(22)Data depozitului2011.05.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.05.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru măsurarea parametrilor proceselor tranzitorii termice
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01K 7/00 (2006.01); G01K 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 Data retragerii2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa

08.06.2023