Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2011 0069
(22)Data depozitului2011.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.07.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÎCOVA Elena, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de asigurare a securităţii populaţiei
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A99Z 99/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, SĂU Tatiana, CERNEI Tatiana
 Data publicării hotărârii de respingere2013.02.28
 Temeiulart. 6
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

28.05.2023