Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4208
(21)Numarul depozituluia 2011 0088
(22)Data depozitului2011.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.12.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; IOIŞER Anatolii, MD; ŞIT Boris, MD; YOSHER Albert, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiPompă de căldură cu tub de vârtejuri
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2013
B1, BOPI 02/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 29/00 (2006.01); F25B 30/00 (2006.01); F25B 30/02 (2006.01); F25B 41/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.10.12
 Data decăderii din drepturi2016.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.04.2024