Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4256
(21)Numarul depozituluia 2012 0076
(22)Data depozitului2012.09.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.09.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; IOIŞER Anatolii, MD; ŞIT Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru pasteurizarea şi răcirea laptelui
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2014
B1, BOPI 10/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 29/00 (2006.01); A23C 3/02 (2006.01); A23C 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.10.31
(47)Data eliberării brevetului2014.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.12
 Data decăderii din drepturi2017.09.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024