Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2018 0085
(22)Data depozitului2018.10.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.08.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; JURAVLIOV Anatolii, MD; BURCIU Vitalie, MD; ŞIT Boris, MD;
(54)Titlul inventieiSchimbător de căldură cu suprafaţa de schimb de căldură reglabilă
(13)Codul documentului
A2, BOPI 04/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 30/00 (2016.01); F28D 7/10 (2016.01); F28F 13/14 (2016.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 Data publicării hotărârii de respingere2023.01.31
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa

25.05.2024