Brevet valabil


(11)Numarul documentului4689
(21)Numarul depozituluia 2018 0110
(22)Data depozitului2018.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; BILAN Dmitri, MD; RADUL Oleg, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de sinteză diastereo- şi enantioselectivă a (S)-3-hidroxi-3-((R)-2-oxociclohexil)indolin-2-onei
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2021
B1, BOPI 04/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 37/02 (2006.01); C07B 53/00 (2006.01); C07D 209/38 (2006.01); C07B 57/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.18
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8230, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

17.04.2024