Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului135
(21)Numarul depozituluis 2009 0131
(22)Data depozitului2009.07.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; ERMURATSCHII Vasili, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiÎncălzitor solar combinat de agenţi termici lichid şi gazos
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2010
Y, BOPI 01/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/00 (2006.01); F24J 2/04 (2006.01); F24J 2/24 (2006.01); F24J 2/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, Str. Petru Rareş nr.18, MD-2005,Chişinău,Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.07.10
 Data decăderii din drepturi2014.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024