Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului348
(21)Numarul depozituluis 2011 0012
(22)Data depozitului2009.06.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOVA Raisa, MD; ZALÎMOV Albert, MD; IVANENCO Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie fundament transportabilă pentru pantă
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0059 2011.01.13
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02D 27/12 (2006.01); E02D 27/50 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.03.31
(47)Data eliberării brevetului2011.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.01
 Data decăderii din drepturi2014.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

09.12.2021