Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului362
(21)Numarul depozituluis 2011 0028
(22)Data depozitului2009.11.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Turbină a motorului eolian cu ax de rotaţie vertical
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0122 2011.02.11
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.04.30
(47)Data eliberării brevetului2011.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.23
 Data decăderii din drepturi2014.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.06.2023