Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului576
(21)Numarul depozituluis 2012 0004
(22)Data depozitului2011.12.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD; UZUN Mihai, MD; SPEIAN Aurel, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem electric de iluminat
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F21S 4/00 (2006.01); F21S 9/02 (2006.01); H05B 37/02 (2006.01); H01L 29/861 (2006.01); H01L 31/042 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.12.31
(47)Data eliberării brevetului2013.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.12.30
 Data decăderii din drepturi2016.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.01.2021