Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului727
(21)Numarul depozituluis 2013 0009
(22)Data depozitului2013.01.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru reglarea tensiunii alternative (variante)  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2014
Y, BOPI 01/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/00 (2006.01); H02M 5/257 (2006.01); G05F 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.01.31
(47)Data eliberării brevetului2014.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.23
 Data decăderii din drepturi2018.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024