Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului908
(21)Numarul depozituluis 2014 0038
(22)Data depozitului2014.03.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAbsorber pentru colectorul solar
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2016
Y, BOPI 05/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/14 (2006.01); F24J 2/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.05.31
(47)Data eliberării brevetului2016.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.19
 Data decăderii din drepturi2019.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024