Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului944
(21)Numarul depozituluis 2014 0124
(22)Data depozitului2014.09.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ERMURACHI Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Invertor pentru modul fotovoltaic
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/42 (2006.01); H02M 7/44 (2006.01); H02M 7/48 (2006.01); H02M 7/53 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.08.31
(47)Data eliberării brevetului2016.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2020.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023