Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1160
(21)Numarul depozituluis 2017 0025
(22)Data depozitului2017.02.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTELEUŢĂ Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD; COLŢUN Maricica, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiSeră
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2018
Y, BOPI 07/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 9/14 (2006.01); A01G 9/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.24
 Data decăderii din drepturi2022.02.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024