Brevet valabil


(11)Numarul documentului1441
(21)Numarul depozituluis 2019 0089
(22)Data depozitului2019.08.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUVOROV Alexandr, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Generator de semnale periodice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H03K 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

30.11.2022