REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 76 
(13) C2

(21) 93-0002
(22) 26.01.1993

(41) 
(45)  30.11.1994
(47)  15.05.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.01.1993
(51) 
Int. Cl: A23L 2/02 (2006.01)
Titular(i):   ROITMAN Felix, MD;
Inventator(i):  ROITMAN Felix, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ROITMAN Felix, MD;
(54) Titlul:   Suc cu miez
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.09.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: