REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 167 
(13) G2

(21) 93-0021
(22) 18.03.1993

(41) 
(45)  28.02.1995
(47)  09.06.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.03.2004
(51) 
Int. Cl: F25B 29/00 (2006.01)
Titular(i):   POTAPOV Iurie, MD;
Inventator(i):  POTAPOV Iurie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   POTAPOV Iurie, MD;
(54) Titlul:   Termogenerator şi dispozitiv pentru încălzirea lichidelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.03.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.06.0236 LEI1993.03.18 - 1994.03.18
21995.06.0236 LEI1994.03.18 - 1995.03.18
31997.03.1736 LEI1995.03.18 - 1996.03.18
41998.01.1854 LEI1996.03.18 - 1997.03.18
51999.03.0554 LEI1997.03.18 - 1998.03.18
62000.03.0754 LEI1998.03.18 - 1999.03.18
72001.03.2054 LEI1999.03.18 - 2000.03.18
82002.03.0454 LEI2000.03.18 - 2001.03.18
92003.03.1454 LEI2001.03.18 - 2002.03.18
A fost valabil pînă la 2004.03.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: