REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 229 
(13) C2

(21) 93-0024
(22) 01.04.1993

(41)  30.09.1994
(45)  30.06.1995
(47)  22.01.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.04.1996
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
Inventator(i):  DIAUR Galina, MD; GAINA Boris, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de reducere a aciditătii mustului sau vinului din struguri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.04.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.1118 LEI1993.04.01 - 1994.04.01
A fost valabil pînă la 1996.04.01
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: