REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 162 
(13) G2

(21) 93-0031
(22) 25.05.1993

(41)  30.11.1994
(45)  28.02.1995
(47)  05.09.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.05.1993
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
Titular(i):   FABRICA DE ARENDĂ DE PRODUCERE A VINULUI "CHIRSOVA", MD;
Inventator(i):  BUZILĂ Vladimir, MD; FROLOVA Janna, MD; UZUN Dmitrie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FABRICA DE ARENDĂ DE PRODUCERE A VINULUI "CHIRSOVA", MD;
(54) Titlul:   Băutură tare Rachiu "Chirsova"
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.05.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: