REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 49 
(13) C2

(21) 93-0036
(22) 10.06.1993

(41) 
(45)  31.08.1994
(47)  28.02.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.06.1993
(51) 
Int. Cl: A61M 1/36 (2006.01)
Titular(i):   Firma "VINIR" S.R.L., MD; TRL "INGHER", RU;
Inventator(i):  CUZNEŢOV Igor, MD; CUZNEŢOV Vladimir, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; VASILICĂ Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FIRMA "VINIR" SRL, MD; TRL "INGHER", RU;
(54) Titlul:   Tub perfuzant al lichidelor biologice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.06.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

Erată(22) Data depozitulului
Publicat BOPI nr.03.1995
Date iniţiale10.11.1993
Date finale10.06.1993