REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 209 
(13) C2

(21) 93-0053
(22) 05.08.1993

(41)  28.02.1995
(45)  31.05.1995
(47)  22.11.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.08.2007
(51) 
Int. Cl: C12G 3/06 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD;
Inventator(i):  PRIDA Ivan, MD; VĂZDĂUŢAN Tamara, MD; BALUŢEL Tamara, MD; CIOCLEA Tatiana, MD; BODRUG Mihai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Vin sec aromatizat din struguri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.08.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.11.0836 LEI1993.08.05 - 1994.08.05
21997.09.1618 LEI1994.08.05 - 1995.08.05
31997.09.1618 LEI1995.08.05 - 1996.08.05
41998.10.3054 LEI1996.08.05 - 1997.08.05
51999.01.2054 LEI1997.08.05 - 1998.08.05
62000.10.2081 LEI1998.08.05 - 1999.08.05
72001.03.2154 LEI1999.08.05 - 2000.08.05
82002.01.3054 LEI2000.08.05 - 2001.08.05
92003.01.2090 LEI2001.08.05 - 2002.08.05
102004.01.1690 LEI2002.08.05 - 2003.08.05
112005.01.1290 LEI2003.08.05 - 2004.08.05
122006.02.0390 LEI2004.08.05 - 2005.08.05
A fost valabil pînă la 2007.08.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.03.31 BOPI nr.03.2008
Data publicării

expirării brevetului

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Solicitant
Nr. ,data deciziei3650, 1997.12.22
Publicat BOPI nr.01.1998
Date iniţialeSocietatea tehnico- ştiinţifică "OENOLAB", MD
Date finaleÎntreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
EratăNume Solicitant
Publicat BOPI nr.03.1995
Date iniţialeSocietatea tehnico- ştiinţifică "OENOLAB", MD
Date finaleÎntreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei3650, 1997.12.22
Publicat BOPI nr.01.1998
Date iniţialeSocietatea tehnico- ştiinţifică "OENOLAB", MD
Date finaleÎntreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
EratăNume Inventator
Publicat BOPI nr.03.1995
Date iniţialeSocietatea tehnico- ştiinţifică "OENOLAB", MD
Date finaleÎntreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD