REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 106 
(13) C2

(21) 93-0062
(22) 12.11.1993

(41) 
(45)  31.12.1994
(47)  10.06.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.11.1996
(51) 
Int. Cl: A61N 5/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  JOVMIR Vasile, MD; ŞEREMET Ion, MD; MACHIDON Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament a cancerului mamar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    12.11.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.09.2518 LEI1993.11.12 - 1994.11.12
A fost valabil pînă la 1996.11.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

Erată(22) Data depozitulului
Publicat BOPI nr.03.1995
Date iniţiale17.01.94
Date finale12.11.93
Erată(21) Numarul depozitului
Publicat BOPI nr.03.1995
Date iniţiale93-0002
Date finale93-0062