REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 10 
(13) C2

(21) 93-0063
(22) 15.11.1993

(41) 
(45)  31.03.1994
(47)  18.08.1994
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.11.2001
(51) 
Int. Cl: C02F 3/02 (2006.01)
Titular(i):   DR.-ING. REINHART FON NORDENSKJOLD, DE;
Inventator(i):  DR.-ING. REINHART FON NORDENSKJOLD, DE;
Reprezentant:   SOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
Solicitant(i):   DR.-ING. REINHART FON NORDENSKJOLD, DE;
(54) Titlul:   Procedeu de epurare biologică a dejecţiunilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) P 3619954.0(32) 1986.06.13(33) DE

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.11.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11899.12.30100 $1993.11.15 - 1994.11.15
21994.10.2180 $1994.11.15 - 1995.11.15
31995.10.2480 $1995.11.15 - 1996.11.15
41996.09.2680 $1996.11.15 - 1997.11.15
51997.09.25100 $1997.11.15 - 1998.11.15
61998.09.28300 $1998.11.15 - 1999.11.15
71999.10.21300 $1999.11.15 - 2000.11.15
82000.12.05300 $2000.11.15 - 2001.11.15
A fost valabil pînă la 2001.11.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: