REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 856 
(13) C2

(21) 94-0002
(22) 27.12.1993

(41)  31.08.1995
(45)  31.10.1997
(47)  30.06.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.12.1994
(51) 
Int. Cl: A01B 15/16 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÂMP, MD;
Inventator(i):  ŞCHEOPU Leonid, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CULTURILE DE CÂMP, MD;
(54) Titlul:   Unealtă pentru prelucrarea solului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    27.12.1993
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.10.0818 LEI1993.12.27 - 1994.12.27
A fost valabil pînă la 1994.12.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: