REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 626 
(13) G2

(21) 94-0004
(22) 13.01.1994

(41)  31.07.1995
(45)  30.11.1996
(47)  30.06.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.01.1997
(51) 
Int. Cl: H01L 21/205 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BOTNARIUC Vasile, MD; GAUGAŞ Petru, MD; COVAL Andrei, MD; CHITOROAGĂ Andrei, MD; PLEŞCA Valentin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de preparare a heterojoncţiunilor p+ InP-pInP/CdS şi p+  GaAs-pGaAs/CdS
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    13.01.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.11.1518 LEI1994.01.13 - 1995.01.13
A fost valabil pînă la 1997.01.13
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: