REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 146 
(13) C2

(21) 94-0050
(22) 22.02.1994

(41) 
(45)  31.01.1995
(47)  13.09.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.02.2003
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
C12P 7/06 (2006.01)
Titular(i):   DUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; SCURTU Vladimir, MD; GAGARINA alina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD; MUSTEAŢĂ Grigore, MD;
Inventator(i):  DUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; SCURTU Vladimir, MD; GAGARINA Galina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD; MUSTEAŢĂ Grigore, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   DUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; SCURTU Vladimir, MD; GAGARINA Galina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD; MUSTEAŢĂ Grigore, MD;
(54) Titlul:   Procedeu pentru producerea alcoolului etilic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.02.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11994.10.2136 LEI1994.02.22 - 1995.02.22
21998.01.1327 LEI1995.02.22 - 1996.02.22
31998.01.1318 LEI1996.02.22 - 1997.02.22
41998.01.1654 LEI1997.02.22 - 1998.02.22
52000.04.2781 LEI1998.02.22 - 1999.02.22
62001.02.0954 LEI1999.02.22 - 2000.02.22
72001.10.2654 LEI2000.02.22 - 2001.02.22
A fost valabil pînă la 2003.02.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: