REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 46 
(13) C2

(21) 94-0055
(22) 02.03.1994

(41) 
(45)  31.08.1994
(47)  22.11.1994
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.03.2002
(51) 
Int. Cl: A61H 39/00 (2006.01)
Titular(i):   RUDENCO Valerii, MD;
Inventator(i):  RUDENCO Valerii, MD; VACARI Andrei, MD; BOGULIAN Larisa, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDENCO Valerii, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru reflexoterapia aeroionică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    02.03.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.02.2136 LEI1994.03.02 - 1995.03.02
21996.02.2136 LEI1995.03.02 - 1996.03.02
31996.04.2536 LEI1996.03.02 - 1997.03.02
41997.03.1036 LEI1997.03.02 - 1998.03.02
51998.03.0218 LEI1998.03.02 - 1999.03.02
61998.06.2354 LEI1999.03.02 - 2000.03.02
72000.02.1854 LEI2000.03.02 - 2001.03.02
82001.02.0254 LEI2001.03.02 - 2002.03.02
A fost valabil pînă la 2002.03.02
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: