REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 67 
(13) C2

(21) 94-0067
(22) 07.04.1987

(41) 
(45)  30.09.1994
(47)  27.02.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.04.1989
(51) 
Int. Cl: F24J 2/46 (2006.01)
Titular(i):   THERMO-SOLAR ENERGIETECHNIK GMBH, DE;
Inventator(i):  Bernd Kellner, DE;
Reprezentant:   SOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
Solicitant(i):   THERMO-SOLAR ENERGIETECHNIK GMBH, DE;
(54) Titlul:   Colector vacuum-solar
Cerere PCT
(85)  15.02.1994 (86)  PCT/EP1987/000189, 1987.04.07 (87)  WO 1987/06328, 1987.10.22
Priorităţi:
(31) P3611764.1(32) 1986.04.08(33) DE

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11994.10.0480 $1987.04.07 - 1988.04.07
21995.02.0280 $1988.04.07 - 1989.04.07
A fost valabil pînă la 1989.04.07
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: